Facebook Twitter Instagram YouTube Search Arrow Contract Payment Credit card SMS Other payment

Naša dlhoročná a najväčšia „podporovateľka“, VÚB banka, dáva každoročne štafete Od Tatier k Dunaju hlbší zmysel. Tentoraz sa rozhodli, aj kvôli pandémii, usporiadať virtuálnu štafetu pre širokú verejnosť v prospech Dobrého anjela. Keďže podmienka, aby ľudia cez aplikáciu zaznamenali beh spolu v dĺžke 3450 km, bola splnená, prišiel k nám aj finančný dar. Rovnakú sumu, teda 3450 EUR nám VÚB banka venovala pre tých, ktorí bežať nemôžu – pre deti so svalovou dystrofiou. Ak by ste však chceli poznať celú sumu, ktorou VÚB banka od začiatku činnosti pomohla rodinám v Dobrom anjelovi, k číslu na šeku je potrebné pridať na záver ešte tri nuly. ĎAKUJEME!!

Michal skočil ako šestnásťročný do bazéna na dvore a zlomil si piaty stavec. Jeho mladší brat ho držal nad vodou, kým neprišla pomoc. Michal bol po úraze ako mŕtvola, hovorí otec. Museli ho každé dve hodiny polohovať, deň aj noc. Po vrátení sa z nemocnice mu museli ošetrovať dekubity. Michal nehovoril, pri dýchaní chrčal, ani sa nepohol. Postupne za pomoci blízkych sa vrátil naspäť do života, ale ostal na vozíku.

Michalov otec sa musel vyrovnávať s tým, že jeho a päť detí opustila manželka. To bolo rok a pol pred úrazom. Dnes venuje všetku energiu rodine a snahe zarobiť peniaze na Michalove rehabilitácie, lebo tie naozaj Michalovi veľmi pomáhajú, dnes hovorí, dokáže hýbať rukami a chce žiť najlepšie ako vie.

Aj Dobrí anjeli pomáhajú Michalovi a jeho otcovi. Radi by sme mu však pomohli aj jednorázovým vyšším príspevkom. Stačí málo, ak je nás veľa, aby sa suma vyzbierala. Ďakujeme!