Facebook Twitter Instagram YouTube Search Arrow Contract Payment Credit card SMS Other payment

Staňte sa Dobrým anjelom

alebo obnovte svoje prispievanie

Trvalým príkazom

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV – ZHRNUTIE ZÁKLADNÝCH INFORMÁCII

Systém poskytovania finančnej podpory je založený na úplne transparentnej podpore zo strany darcov, ktorí si môžu zistiť, komu pomáhajú. Dobrý anjel preto bude spracovávať osobné údaje Vás, ako darcu, ktoré mu poskytnete a to najmä identifikáciu Vás, ako darcu a Vášho daru a ďalej pre zriadenie prístupu do system podpory a jeho správy, aby ste mohol/mohla sledovať, ktorému príjemcovi pomoci bol Váš dar poskytnutý. Osobné údaje bude takto Dobrý anjel spracovávať na základe Vášho súhlasu, ktorý mu udelíte označením príslušného políčka nižšie. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to úplne, alebo I čiastočne. Mimo toho môže Dobrý anjel spracovávať Vaše osobné údaje zo zákonných dôvodov v súvislosti s plnením svojich právnych povinností a tiež pre ochranu Dobrého anjela. Podrobné informácia o spracovaní osobných údajov a tiež o Vašich právach sú dostupné na webovej adrese www.dobryanjel.sk/oou. Prosím, aby ste sa s nimi pri udeľovaní Vášho súhlasu zoznámil/zoznámila a v prípade akýchkoľvek otázok sa na nás neváhal/neváhala obrátiť. Po dokončení registrácie Vám budú tieto informácie tiež zaslané na Váš email.

Úplné znenie poučenia o spracovaní osobných údajov pre Dobrých anjelov www.dobryanjel.sk/oou

Platba kartou

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV – ZHRNUTIE ZÁKLADNÝCH INFORMÁCII

Systém poskytovania finančnej podpory je založený na úplne transparentnej podpore zo strany darcov, ktorí si môžu zistiť, komu pomáhajú. Dobrý anjel preto bude spracovávať osobné údaje Vás, ako darcu, ktoré mu poskytnete a to najmä identifikáciu Vás, ako darcu a Vášho daru a ďalej pre zriadenie prístupu do system podpory a jeho správy, aby ste mohol/mohla sledovať, ktorému príjemcovi pomoci bol Váš dar poskytnutý. Osobné údaje bude takto Dobrý anjel spracovávať na základe Vášho súhlasu, ktorý mu udelíte označením príslušného políčka nižšie. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to úplne, alebo I čiastočne. Mimo toho môže Dobrý anjel spracovávať Vaše osobné údaje zo zákonných dôvodov v súvislosti s plnením svojich právnych povinností a tiež pre ochranu Dobrého anjela. Podrobné informácia o spracovaní osobných údajov a tiež o Vašich právach sú dostupné na webovej adrese www.dobryanjel.sk/oou. Prosím, aby ste sa s nimi pri udeľovaní Vášho súhlasu zoznámil/zoznámila a v prípade akýchkoľvek otázok sa na nás neváhal/neváhala obrátiť. Po dokončení registrácie Vám budú tieto informácie tiež zaslané na Váš email.

Úplné znenie poučenia o spracovaní osobných údajov pre Dobrých anjelov www.dobryanjel.sk/oou

Cez SMS

Pravidelné mesačné prispievanie môžete kedykoľvek ukončiť  zaslaním SMS s textom Anjel D na  číslo 840.

V prípade predplatenej karty sa prispievanie automaticky ukončí v prípade, že si kredit nenavýšite dlhšie ako 6 mesiacov po sebe.

Najneskôr do jedného mesiaca Vám operátor zašle formou SMS Anjelské osobné číslo spolu s heslom, ktoré Vám následne umožní prístup na Váš Osobný účet Dobrého anjela na www.dobryanjel.sk, na ktorom si môžete kontrolovať komu ste pomohli.

Samotný účet môže byť v niektorých prípadoch prístupný až do dvoch mesiacov od Vašej registrácie. Váš príspevok nám mobilný operátor zašle vždy nasledujúci mesiac po obdržaní platby za mobilné služby. Na darcovské SMS správy sa nevzťahuje DPH. Príspevky od zákazníkov Orange prijaté do mája 2010 sú evidované na spoločnom účte Orange Dobrých anjelov. V prípade otázok a problémov s prihlasovaním či informácií týkajúcich sa vášho Anjelského osobného účtu nás neváhajte kontaktovať.

Jednorázový príkaz

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV – ZHRNUTIE ZÁKLADNÝCH INFORMÁCII

Systém poskytovania finančnej podpory je založený na úplne transparentnej podpore zo strany darcov, ktorí si môžu zistiť, komu pomáhajú. Dobrý anjel preto bude spracovávať osobné údaje Vás, ako darcu, ktoré mu poskytnete a to najmä identifikáciu Vás, ako darcu a Vášho daru a ďalej pre zriadenie prístupu do system podpory a jeho správy, aby ste mohol/mohla sledovať, ktorému príjemcovi pomoci bol Váš dar poskytnutý. Osobné údaje bude takto Dobrý anjel spracovávať na základe Vášho súhlasu, ktorý mu udelíte označením príslušného políčka nižšie. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to úplne, alebo I čiastočne. Mimo toho môže Dobrý anjel spracovávať Vaše osobné údaje zo zákonných dôvodov v súvislosti s plnením svojich právnych povinností a tiež pre ochranu Dobrého anjela. Podrobné informácia o spracovaní osobných údajov a tiež o Vašich právach sú dostupné na webovej adrese www.dobryanjel.sk/oou. Prosím, aby ste sa s nimi pri udeľovaní Vášho súhlasu zoznámil/zoznámila a v prípade akýchkoľvek otázok sa na nás neváhal/neváhala obrátiť. Po dokončení registrácie Vám budú tieto informácie tiež zaslané na Váš email.

Úplné znenie poučenia o spracovaní osobných údajov pre Dobrých anjelov www.dobryanjel.sk/oou

Poštovým poukazom

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV – ZHRNUTIE ZÁKLADNÝCH INFORMÁCII

Systém poskytovania finančnej podpory je založený na úplne transparentnej podpore zo strany darcov, ktorí si môžu zistiť, komu pomáhajú. Dobrý anjel preto bude spracovávať osobné údaje Vás, ako darcu, ktoré mu poskytnete a to najmä identifikáciu Vás, ako darcu a Vášho daru a ďalej pre zriadenie prístupu do system podpory a jeho správy, aby ste mohol/mohla sledovať, ktorému príjemcovi pomoci bol Váš dar poskytnutý. Osobné údaje bude takto Dobrý anjel spracovávať na základe Vášho súhlasu, ktorý mu udelíte označením príslušného políčka nižšie. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to úplne, alebo I čiastočne. Mimo toho môže Dobrý anjel spracovávať Vaše osobné údaje zo zákonných dôvodov v súvislosti s plnením svojich právnych povinností a tiež pre ochranu Dobrého anjela. Podrobné informácia o spracovaní osobných údajov a tiež o Vašich právach sú dostupné na webovej adrese www.dobryanjel.sk/oou. Prosím, aby ste sa s nimi pri udeľovaní Vášho súhlasu zoznámil/zoznámila a v prípade akýchkoľvek otázok sa na nás neváhal/neváhala obrátiť. Po dokončení registrácie Vám budú tieto informácie tiež zaslané na Váš email.

Úplné znenie poučenia o spracovaní osobných údajov pre Dobrých anjelov www.dobryanjel.sk/oou

Zo zahraničia

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV – ZHRNUTIE ZÁKLADNÝCH INFORMÁCII

Systém poskytovania finančnej podpory je založený na úplne transparentnej podpore zo strany darcov, ktorí si môžu zistiť, komu pomáhajú. Dobrý anjel preto bude spracovávať osobné údaje Vás, ako darcu, ktoré mu poskytnete a to najmä identifikáciu Vás, ako darcu a Vášho daru a ďalej pre zriadenie prístupu do system podpory a jeho správy, aby ste mohol/mohla sledovať, ktorému príjemcovi pomoci bol Váš dar poskytnutý. Osobné údaje bude takto Dobrý anjel spracovávať na základe Vášho súhlasu, ktorý mu udelíte označením príslušného políčka nižšie. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to úplne, alebo I čiastočne. Mimo toho môže Dobrý anjel spracovávať Vaše osobné údaje zo zákonných dôvodov v súvislosti s plnením svojich právnych povinností a tiež pre ochranu Dobrého anjela. Podrobné informácia o spracovaní osobných údajov a tiež o Vašich právach sú dostupné na webovej adrese www.dobryanjel.sk/oou. Prosím, aby ste sa s nimi pri udeľovaní Vášho súhlasu zoznámil/zoznámila a v prípade akýchkoľvek otázok sa na nás neváhal/neváhala obrátiť. Po dokončení registrácie Vám budú tieto informácie tiež zaslané na Váš email.

Úplné znenie poučenia o spracovaní osobných údajov pre Dobrých anjelov www.dobryanjel.sk/oou

Z Českej republiky

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV – ZHRNUTIE ZÁKLADNÝCH INFORMÁCII

Systém poskytovania finančnej podpory je založený na úplne transparentnej podpore zo strany darcov, ktorí si môžu zistiť, komu pomáhajú. Dobrý anjel preto bude spracovávať osobné údaje Vás, ako darcu, ktoré mu poskytnete a to najmä identifikáciu Vás, ako darcu a Vášho daru a ďalej pre zriadenie prístupu do system podpory a jeho správy, aby ste mohol/mohla sledovať, ktorému príjemcovi pomoci bol Váš dar poskytnutý. Osobné údaje bude takto Dobrý anjel spracovávať na základe Vášho súhlasu, ktorý mu udelíte označením príslušného políčka nižšie. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to úplne, alebo I čiastočne. Mimo toho môže Dobrý anjel spracovávať Vaše osobné údaje zo zákonných dôvodov v súvislosti s plnením svojich právnych povinností a tiež pre ochranu Dobrého anjela. Podrobné informácia o spracovaní osobných údajov a tiež o Vašich právach sú dostupné na webovej adrese www.dobryanjel.sk/oou. Prosím, aby ste sa s nimi pri udeľovaní Vášho súhlasu zoznámil/zoznámila a v prípade akýchkoľvek otázok sa na nás neváhal/neváhala obrátiť. Po dokončení registrácie Vám budú tieto informácie tiež zaslané na Váš email.

Úplné znenie poučenia o spracovaní osobných údajov pre Dobrých anjelov www.dobryanjel.sk/oou

VIAMO

Virtuálna mena

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV – ZHRNUTIE ZÁKLADNÝCH INFORMÁCII

Systém poskytovania finančnej podpory je založený na úplne transparentnej podpore zo strany darcov, ktorí si môžu zistiť, komu pomáhajú. Dobrý anjel preto bude spracovávať osobné údaje Vás, ako darcu, ktoré mu poskytnete a to najmä identifikáciu Vás, ako darcu a Vášho daru a ďalej pre zriadenie prístupu do system podpory a jeho správy, aby ste mohol/mohla sledovať, ktorému príjemcovi pomoci bol Váš dar poskytnutý. Osobné údaje bude takto Dobrý anjel spracovávať na základe Vášho súhlasu, ktorý mu udelíte označením príslušného políčka nižšie. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to úplne, alebo I čiastočne. Mimo toho môže Dobrý anjel spracovávať Vaše osobné údaje zo zákonných dôvodov v súvislosti s plnením svojich právnych povinností a tiež pre ochranu Dobrého anjela. Podrobné informácia o spracovaní osobných údajov a tiež o Vašich právach sú dostupné na webovej adrese www.dobryanjel.sk/oou. Prosím, aby ste sa s nimi pri udeľovaní Vášho súhlasu zoznámil/zoznámila a v prípade akýchkoľvek otázok sa na nás neváhal/neváhala obrátiť. Po dokončení registrácie Vám budú tieto informácie tiež zaslané na Váš email.

Úplné znenie poučenia o spracovaní osobných údajov pre Dobrých anjelov www.dobryanjel.sk/oou

Sipo

Aby sme Vam mohli zaslať potvrdenie o udelení súhlasu, napíšte nám, prosím, Váš email

Výška pravidelného mesačného príspevku *
EUR

Aby sme Vam mohli zaslať potvrdenie o udelení súhlasu, napíšte nám, prosím, Váš email

Evidenčné číslo SIPO *

 Mám už evidenčné číslo SIPO

Zadajte evidenčné číslo SIPO *

 Nemám ešte evidenčné číslo SIPO, chcem ho prideliť

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV – ZHRNUTIE ZÁKLADNÝCH INFORMÁCII

Systém poskytovania finančnej podpory je založený na úplne transparentnej podpore zo strany darcov, ktorí si môžu zistiť, komu pomáhajú. Dobrý anjel preto bude spracovávať osobné údaje Vás, ako darcu, ktoré mu poskytnete a to najmä identifikáciu Vás, ako darcu a Vášho daru a ďalej pre zriadenie prístupu do system podpory a jeho správy, aby ste mohol/mohla sledovať, ktorému príjemcovi pomoci bol Váš dar poskytnutý. Osobné údaje bude takto Dobrý anjel spracovávať na základe Vášho súhlasu, ktorý mu udelíte označením príslušného políčka nižšie. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to úplne, alebo I čiastočne. Mimo toho môže Dobrý anjel spracovávať Vaše osobné údaje zo zákonných dôvodov v súvislosti s plnením svojich právnych povinností a tiež pre ochranu Dobrého anjela. Podrobné informácia o spracovaní osobných údajov a tiež o Vašich právach sú dostupné na webovej adrese www.dobryanjel.sk/oou. Prosím, aby ste sa s nimi pri udeľovaní Vášho súhlasu zoznámil/zoznámila a v prípade akýchkoľvek otázok sa na nás neváhal/neváhala obrátiť. Po dokončení registrácie Vám budú tieto informácie tiež zaslané na Váš email.

Úplné znenie poučenia o spracovaní osobných údajov pre Dobrých anjelov www.dobryanjel.sk/oou