Facebook Twitter Instagram YouTube Search Arrow Contract Payment Credit card SMS Other payment

Staňte sa Dobrým anjelom

alebo obnovte svoje prispievanie

Trvalým príkazom

Nová registrácia

Zrušenie prispievania

Platba kartou

Cez SMS

Pravidelné mesačné prispievanie môžete kedykoľvek ukončiť  zaslaním SMS s textom Anjel D na  číslo 840.

V prípade predplatenej karty sa prispievanie automaticky ukončí v prípade, že si kredit nenavýšite dlhšie ako 6 mesiacov po sebe.

Najneskôr do jedného mesiaca Vám operátor zašle formou SMS Anjelské osobné číslo spolu s heslom, ktoré Vám následne umožní prístup na Váš Osobný účet Dobrého anjela na www.dobryanjel.sk, na ktorom si môžete kontrolovať komu ste pomohli.

Samotný účet môže byť v niektorých prípadoch prístupný až do dvoch mesiacov od Vašej registrácie. Váš príspevok nám mobilný operátor zašle vždy nasledujúci mesiac po obdržaní platby za mobilné služby. Na darcovské SMS správy sa nevzťahuje DPH. Príspevky od zákazníkov Orange prijaté do mája 2010 sú evidované na spoločnom účte Orange Dobrých anjelov. V prípade otázok a problémov s prihlasovaním či informácií týkajúcich sa vášho Anjelského osobného účtu nás neváhajte kontaktovať.

Jednorázový príkaz

Poštovým poukazom

Zo zahraničia

Z Českej republiky

VIAMO

VÚB

Virtuálna mena

Sipo

Aby sme Vam mohli zaslať potvrdenie o udelení súhlasu, napíšte nám, prosím, Váš email

Výška pravidelného mesačného príspevku *
EUR

Aby sme Vam mohli zaslať potvrdenie o udelení súhlasu, napíšte nám, prosím, Váš email

Evidenčné číslo SIPO *

 Mám už evidenčné číslo SIPO

Zadajte evidenčné číslo SIPO *

 Nemám ešte evidenčné číslo SIPO, chcem ho prideliť