Facebook Twitter Instagram YouTube Search Arrow Contract Payment Credit card SMS Other payment

Zakladatelia

Ing. Andrej Kiska

Narodený 2. februára 1963 v Poprade

V roku 1996 založil splátkové spoločnosti Triangel a Quatro, ktoré v nasledujúcich rokoch spolu s bratom aj viedol.Po ich predaji v roku 2005 sa rozhodol svoje manažérske schopnosti a časť peňazí získaných z predaja venovaťna charitatívnu činnosť. V novembri 2006 získal od predplatiteľov týždenníka Trend ocenenie Manažér roka. V roku 2011 sa stal držiteľom ocenenia Krištálové krídlo v kategórii filantropia.V roku 2014 sa stal prezidentom SR.

„Počas podnikania som si uvedomil, že je mojou morálnou povinnosťou pomáhať a vrátiť životu to, čo som od neho dostal.Chcel som pomáhať ľuďom a spoločnosti, ktorej som vďačil za úspechy. Okrem toho sme pred pár rokmi s mojim priateľomIgorom obaja prakticky v rovnakom čase mali osobnú skúsenosť s rakovinou. Po desiatkách hodín spoločných rozhovorovsme sa obaja rozhodli vystúpiť z aktívneho biznisu a začať sa oveľa viac venovať charite. Keďže som založil a dlhéroky riadil logistické finančné systémy Triangel a Quatro, rozhodli sme sa vytvoriť logistický finančný systém, ktorýby pomáhal ľuďom v núdzi. Na rozbeh systému a financovanie jeho prevádzky v prvých rokoch venujem 30 miliónov korúnzo svojich súkromných peňazí, ktoré som získal odpredajom našich spoločností.“

Ing. Igor Brossmann

Narodený 30. júna 1966 v Bojniciach

V roku 1990 založil spolu s priateľmi reklamnú agentúru Wiktor Leo Burnett a do roku 2003 pôsobil ako jej generálny riaditeľ. Okrem iného bol aj prezidentom Klubu reklamných agentúr Slovenska. V roku 2004 odpredal svoje podiely vo Wiktor Leo Burnett Group. Do 1.apríla 2011 bol v Dobrom Anjelovi zodpovedný za marketing a komunikáciu. Potom sa vzdal všetkých výkonných funkcií a dnes sa venuje inovatívnym konceptom v marketingu a reklame v IGOR BROSSMANN,s.r.o.

„V roku 2001 a 2002 mi krátko po sebe zomreli na rakovinu obaja rodičia. Uvedomil som si, že nikto z nás nevie, dokedy tu bude. Preto som sa rozhodol, že budem robiť také veci, ktoré by som robil, keby som vedel, že mám pred sebou iba rok života. Prestal som podnikať a to, čo som sa naučil v marketingu a reklame za šestnásť rokov som sa rozhodol využiť pre pomoc ľuďom, ktorí trpia rakovinou. S Andrejom sme dlho diskutovali, akú konkrétnu charitu máme robiť, až začiatkom roku 2006 sme vymysleli DOBRÉHO ANJELA.“

SPRÁVNA RADA

Ing. Andrej Kiska – predseda správnej rady

Ing. Jaroslav Kiska – člen správnej rady

Ing. Peter Zálešák – člen správnej rady

DOZORNÁ RADA

PhDr. Oliver Brunovský

Ing. Michal Meško

Rastislav Kulich, MBA

ZAMESTNANCI

Ing. Ján Dobák

Výkonný riaditeľ

v DOBROM ANJELOVI pracuje od jeho založenia. Má na starosti chod organizácie a logistiku prijímania a prerozdeľovania príspevkov.

Iveta Bednárová

Administratívna pracovníčka

Zabezpečuje pravidelnú komunikáciu s rodinami chorých a ich evidenciu. Jej príjemný hlas vás čaká na našej infolinke.

Jana Boďová

Administratívna pracovníčka

Zabezpečuje pravidelnú komunikáciu s rodinami chorých a ich evidenciu. Jej príjemný hlas vás čaká na našej infolinke.