Facebook Twitter Instagram YouTube Search Arrow Contract Payment Credit card SMS Other payment

Deti s ťažkou chorobou by nemali byť odsúdené na život v chudobe

Starostlivosť o ťažko chorého so sebou prináša množstvo výziev a obetí pre rodiny s deťmi, ktoré sa im snažia poskytnúť najlepšiu možnú starostlivosť. Z prieskumu medzi rodinami, ktoré podporuje Dobrý Anjel, nám vyplýva, že finančná záťaž sa po zdražovaní výrazne zvýšila a má negatívny vplyv na starostlivosť o chorého člena rodiny.

AŽ 77 % RODÍN S DEŤMI SA KVÔLI ICH ŤAŽKEJ CHOROBE ZADLŽILO

Až 77 % rodín s deťmi v prieskume potvrdilo, že sa prepadli do chudoby až tak, že sa museli kvôli chorobe zadlžiť. Až 40 % z nich sa ocitli v situácii, kedy si museli požičať peniaze až päťkrát a viac. Tieto pôžičky sú len krátkodobým riešením, ale majú dlhodobé dôsledky na finančnú stabilitu rodiny.

Presne 60 % z tých, ktoré uviedli, že sa museli zadlžiť, si najčastejšie požičali od ich vlastnej rodiny. Negatívny vplyv choroby sa tak rozširuje aj na jej širšie okolie – rodinu a známych, ktorí sa snažia finančne pomôcť.

AŽ 80 % RODÍN S DEŤMI MUSELO OBMEDZIŤ NÁVŠTEVY LEKÁRA ČI NÁKUP VITAMÍNOV

Kvôli zdražovaniu a chudobe až 80 % rodín s deťmi muselo obmedziť zdravotnú starostlivosť o ťažko chorého člena rodiny. Viac ako polovica z nich uviedla, že museli začať šetriť na nákupe vitamínov a doplnkovej liečby. Tieto doplnky hrajú dôležitú úlohu v podpore zdravia a imunitného systému, obmedzenie ich dostupnosti môže komplikovať uzdravenie chorého člena rodiny.

19 % rodín obmedzilo návštevy lekára kvôli vysokým nákladom na cestu. A pravdaže, choré deti počas najťažších chvíľ liečby sú teraz ešte častejšie v nemocnici samé, bez svojej mamy, či iného blízkeho príbuzného.

TRETINA RODÍN MUSÍ MESAČNE DOPLÁCAŤ NA LIEČBU SVOJHO DIEŤAŤA VYŠE 300 EUR

Každý má nárok na bezplatnú zdravotnú starostlivosť. Realita je ale výrazne iná. Podľa prieskumu, náklady na starostlivosť o ťažko chorého člena rodiny prekračujú 300 eur mesačne u takmer tretiny rodín s deťmi. Čelia tak finančnej záťaži, ktorá výrazne ovplyvňuje kvalitu ich života.

Zvýšené ceny majú drastický dopad na rodinné rozpočty. Až 58 % rodín s deťmi uviedlo, že sa ich mesačné náklady na starostlivosť zvýšili kvôli zdražovaniu o viac ako 50 %.

„Výdavky na liečbu leukémie sme mali vyššie ako 500 eur mesačne, a to sme žili len z mojej PN-ky,“ hovorí Stellkina mamka z Prešova

Prieskum medzi rodinami s deťmi z Dobrého Anjela sa realizoval na vzorke 1 265 respondentov v septembri 2023.