Facebook Twitter Instagram YouTube Search Arrow Contract Payment Credit card SMS Other payment

Naša dlhoročná a najväčšia „podporovateľka“, VÚB banka, dáva každoročne štafete Od Tatier k Dunaju hlbší zmysel. Tentoraz sa rozhodli, aj kvôli pandémii, usporiadať virtuálnu štafetu pre širokú verejnosť v prospech Dobrého anjela. Keďže podmienka, aby ľudia cez aplikáciu zaznamenali beh spolu v dĺžke 3450 km, bola splnená, prišiel k nám aj finančný dar. Rovnakú sumu, teda 3450 EUR nám VÚB banka venovala pre tých, ktorí bežať nemôžu – pre deti so svalovou dystrofiou. Ak by ste však chceli poznať celú sumu, ktorou VÚB banka od začiatku činnosti pomohla rodinám v Dobrom anjelovi, k číslu na šeku je potrebné pridať na záver ešte tri nuly. ĎAKUJEME!!