Facebook Twitter Instagram YouTube Search Arrow Contract Payment Credit card SMS Other payment

Čo je Dobrý anjel

Dobrí anjeli každý mesiac vracajú nádej na ľudskú dôstojnosť tisícom rodín.

KOMU POMÁHAME?

Rodinám, kde má dieťa rakovinu alebo inú vážnu diagnózu* alebo sa rodič lieči z rakoviny či sklerózy multiplex a rodina sa v dôsledku choroby dostala do finančnej núdze.

* sklerózu multiplex, cystickú fibrózu, chronické zlyhanie obličiek, svalovú dystrofiu Duchenne, Downov syndróm, detskú mozgovú obrnu, pooperačné a poúrazové stavy detí s trvalými následkami vyžadujúcimi si nepretržitú opateru jedného z rodičov.

Potrebujete pomoc? Potrebujete pomoc?

KTO VYBERÁ PRÍJEMCOV POMOCI?

Konečný výber robia onkológovia a pediatri, teda tí, ktorí poznajú ich sociálnu a zdravotnú situáciu.

Viac ako

2 700

rodín prijíma pravidelnú mesačnú pomoc 160-170€

Ako pomáhame?

Ako pomáhame?

Všetky vyzbierané prostriedky od Dobrých anjelov v jednom mesiaci sú prvý pracovný deň nasledujúceho mesiaca prerozdelené do posledného centa medzi rodiny chorých.

Rodiny chorých (okolo 2 700) tak dostávajú pravidelnú mesačnú výpomoc okolo 160 – 170 €. Takýmto spôsobom im navyšujeme mesačný príjem v priemere o 20% v čase, keď kvôli zákernej chorobe príjem výrazne klesá a výdavky stúpajú.

3 piliere systému Dobrý Anjel

Šťastná rodinka

Pomáha pravidelne každý mesiac

Desaťtisíce darcov, Dobrých anjelov, aj malými mesačnými príspevkami každý mesiac výrazne pomáha trom tisícom rodín chorých.

Zoznam Dobrých anjelov Zoznam Dobrých anjelov
Dobrý anjel rozdávajúci pomoc

Príspevky doručuje chorým do posledného centa

Všetky náklady na chod organizácie sú hradené z iných zdrojov.

Financovanie réžie Financovanie réžie
Stretnutie s Dobrým anjelom

Darca vždy presne vie, komu pomáha

Každý Dobrý anjel má vlastné Anjelské číslo a heslo a môže si skontrolovať, komu sme doručili jeho príspevky. Vidí meno, adresu a príbeh príjemcu.

Ako vyzerá anjelský účet Ako vyzerá anjelský účet