Facebook Twitter Instagram YouTube Search Arrow Contract Payment Credit card SMS Other payment

Kontakt

SÍDLO

DOBRÝ ANJEL, n.o.

Karpatská 3256/15 
058 01 PopradZobraziť na mape

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

IČO: 37 887 319
DIČ: 2022302315
Registračné číslo neziskovej organizácie: OVVS – 165/2006 – NO

Právna forma:
Nezisková organizácia výpis z registra

Bankové spojenie: VÚB Poprad
Účet Dobrých anjelov pre zasielanie príspevkov:
SK78 0200 0000 0021 9725 8257

Príspevky (dary) do DOBRÉHO ANJELA, v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. O dani z príjmov v znení neskorších predpisov, sú podľa paragrafu 13 oslobodené od dane z príjmu. 

Infolinka

V pracovných dňoch od 08:00 do 16:00.

+421 907 152 459
+421 908 292 949
+421 52 4313 757

E-mail

info@dobryanjel.sk

E-mail na príjem žiadostí o finančnú pomoc

dobryanjel@dobryanjel.sk

Potrebujem pomoc

Vedenie Dobrého Anjela

Ing. Ján Dobák

Výkonný riaditeľ

dobak@dobryanjel.sk
+421 915 822 567