Facebook Twitter Instagram YouTube Search Arrow Contract Payment Credit card SMS Other payment

Pomoc v číslach

DOPOSIAĽ DOBRÍ ANJELI PRISPELI
50293516.95
K 01.10.2019 BOLO ROZDELENÝCH
50084928.88
V októbri SME DOPOSIAĽ PRIJALI
208588.07
PRIEMERNÁ VÝŠKA PRIAMEHO PRÍSPEVKU JEDNÉHO DOBRÉHO ANJELA
6.89 EUR
POČET DOBRÝCH ANJELOV
218 471
POČET SPOLUPRACUJÚCICH LEKÁROV A SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV
1 646
POČET RODÍN, KTORÝM SME DOTERAZ POMOHLI
9 002

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY ZA ...

9 / 2006 3 / 2013 9 / 2019
V TOMTO MESIACI DOBRÍ ANJELI PRISPELI
0
Z TOHO SYSTÉM DOBRÝ ANJEL ROZDELIL
0
POČET RODÍN, KTORÝM V TOMTO MESIACI POMOHOL DOBRÝ ANJEL
0
KAŽDÁ RODINA DOSTALA ZA TENTO MESIAC V PRIEMERE SUMU
0 EUR

Priemerná suma je vypočítaná z podielu celkovej vyzbieranej a prerozdelenej sumy a počtu rodín, ktoré pomoc dostali. V prípade, že si individuálni darcovia prajú, aby sme nejakú ich vyššiu sumu priradili konkrétnym rodinám, priemerná tu uvedená suma bude vyššia, ako je suma, ktorú zasielame do všetkých ostatných rodín, samozrejme okrem tých, ktorým boli priradené vyššie príspevky špeciálnych individuálnych darcov.

PREHĽAD POMOCI ZA JEDNOTLIVÉ UZATVORENÉ MESIACE

Prehľad pomoci za jednotlivé mesiace zahŕňa všetky príspevky
do systému Dobrý anjel vrátane príspevkov z platby kartou a 2% z dane.

 

Príspevky cez platobné karty

Charitatívnou platobnou kartou prispievajú Dobrí anjeli 0,5 % z každej platby v obchode, na čerpacej stanici alebo v reštaurácii a pritom ich to nestojí ani cent navyše. Celých 0,5 % odvádza do Systému DOBRÝ ANJEL v mene Dobrých anjelov prispievajúcich cez platobnú kartu VÚB banka.

v roku 2009 prispeli:   91 326,77 EUR
v roku 2010 prispeli: 126 510,89 EUR
v roku 2011 prispeli: 160 787,56 EUR
v roku 2012 prispeli: 205 349,12 EUR
v roku 2013 prispeli: 257 011,10 EUR
v roku 2014 prispeli: 315 980,77 EUR
v roku 2015 prispeli: 393 521,77 EUR
v roku 2016 prispeli: 306 756,91 EUR
v roku 2017 prispeli: 334 641,19 EUR
v roku 2018 prispeli: 415 631,28 EUR

Dobrí anjeli v roku 2019 prispeli 

 

392 841,87 EUR

 
 

2% z dane pre DOBRÉHO ANJELA

Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli prispieť 2 % a všetkým,
ktorí povedali iným, že nám môžu prispieť.
 
v roku 2008 prispeli: 577 460,27 EUR
v roku 2009 prispeli: 608 213,92 EUR
v roku 2010 prispeli: 524 944,32 EUR
v roku 2011 prispeli: 492 546,24 EUR
v roku 2012 prispeli: 673 480,33 EUR
v roku 2013 prispeli: 620 610,98 EUR
v roku 2014 prispeli: 499 166,48 EUR
v roku 2015 prispeli: 562 622,98 EUR
v roku 2016 prispeli: 575 597,51 EUR
v roku 2017 prispeli: 489 169,28 EUR
v roku 2018 prispeli: 449 861,90 EUR

Dobrí anjeli v roku 2019 prispeli 

 

351 119,30 EUR

2% z daňových priznaní z roku 2017, ktoré Systém DOBRÝ ANJEL prijal v roku 2018 a má povinnosť minúť do konca roka 2019 vo výške 449 861,90 EUR budú ku dňu 31.12.2019 do posledného centu prerozdelené medzi príjemcov pomoci rovnomerne od januára 2019 každý mesiac až do decembra 2019.