Facebook Twitter Instagram YouTube Search Arrow Contract Payment Credit card SMS Other payment

Výsledky hospodárenia a výročné správy

VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA
Vždy budú zverejnené úplné výsledky o hospodárení. Výsledky hospodárenia budú zverejňované transparentne a budú ľahko dostupné verejnosti. Výsledky hospodárenia budú naviac obsahovať také skutočnosti, ktorých zverejnenie nie je povinné, aby sme ešte podrobnejšie, ako vyžaduje zákon, popísali hospodárenie spoločnosti.
Úplné výsledky hospodárenia sú zverejnené vo: