Facebook Twitter Instagram YouTube Search Arrow Contract Payment Credit card SMS Other payment

Potrebujete pomoc?

Rodiny s deťmi vo finančnej tiesni, kde otec, mama, alebo dieťa je onkologicky choré, alebo dieťa trpí inou zákernou chorobou (svalová dystrofia, cystická fibróza, DMO, downov syndróm, chornické ochorenie obličiek, poúrazové stavy s trvalými následkami vyžadujúce starostlivosť druhej osoby), môžu požiadať o pravidelnú finančnú pomoc u niektorého z našich spolupracujúcich onkológov a pediatrov. Každá žiadosť bude posudzovaná individuálne. Na pomoc nie je právny nárok.