Facebook Twitter Instagram YouTube Search Arrow Contract Payment Credit card SMS Other payment

Vyúčtovanie verejných zbierok vúb

Verejná zbierka VUB DOBRÝ ANJEL pre rok 2012 je povolená MV SR pod číslom SVS-OVVS3-2011/028032 zo dňa 9.11.2011 na účet Systému DOBRÝ ANJEL 219 725 8257/0200 pod VS 1111.
Verejná zbierka VUB DOBRÝ ANJEL pre rok 2011 je povolená MV SR pod číslom SVS-OVVS3-2010/22257 zo dňa 6.12.2010 na účet Systému DOBRÝ ANJEL 219 725 8257/0200 pod VS 1111.
Verejná zbierka pre rok 2010 je povolená MV SR pod číslom SVS-233004-2009/22257 zo dňa 9.12.2009 na účet Systému DOBRÝ ANJEL 219 725 8257/0200 pod VS 1111.
Vyúčtovanie verejnej zbierky SVS-233004-2009/22257 Hrubý (celkový) výnos, suma 121 825,21 € (z používania debetných kariet DOBRÝ ANJEL 121 024,69 € a z používania kreditných kariet DOBRÝ ANJEL 800,52 €), ktorý bol zároveň aj čistým výnosom verejnej zbierky, bol zaslaný príjemcom pomoci z humanitárneho Systému DOBRÝ ANJEL do posledného centa. Na prevádzku n.o. DOBRÝ ANJEL neboli z tejto zbierky použité žiadne peniaze.
Verejná zbierka pre rok 2009 je povolená MV SR pod číslom SVS-233004-2008/11198 zo dňa 10.12.2008 na účet Systému DOBRÝ ANJEL 219 725 8257/0200 pod VS 1111.
Vyúčtovanie verejnej zbierky SVS-233004-2008/11198 Hrubý (celkový) výnos, suma 87 668,95 € (z používania debetných kariet DOBRÝ ANJEL 86 737,91 € a z používania kreditných kariet DOBRÝ ANJEL 931,04 €), ktorý bol zároveň aj čistým výnosom verejnej zbierky, bol zaslaný príjemcom pomoci z humanitárneho Systému DOBRÝ ANJEL do posledného centa. Na prevádzku n.o. DOBRÝ ANJEL neboli z tejto zbierky použité žiadne peniaze.
Verejná zbierka pre rok 2008 je povolená MV SR pod číslom SVS-233004-2007/13899 zo dňa 12.12.2007 na účet 2197258257/0200, na ktorom bude sústreďované 1 % z platieb realizovaných charitatívnymi platobnými kartami DOBRÝ ANJEL k bežnému účtu pod VS 1111.
Vyúčtovanie verejnej zbierky SVS-233004-2007/13899 Hrubý (celkový) výnos, suma 1 401 534,41 Sk (z používania debetných kariet DOBRÝ ANJEL 1 360 953,33 Sk a z používania kreditných kariet DOBRÝ ANJEL 40 581,08 Sk), ktorý bol zároveň aj čistým výnosom verejnej zbierky, bol zaslaný príjemcom pomoci z humanitárneho Systému DOBRÝ ANJEL do posledného haliera. Na prevádzku n.o. DOBRÝ ANJEL neboli z tejto zbierky použité žiadne peniaze.
Verejná zbierka pre rok 2007 je povolená MV SR pod číslom SVS-203-2007/06404 zo dňa 9.5.2007 na účet 2285007757/0200, na ktorom bude sústreďované 1 % z platieb realizovaných charitatívnymi platobnými kartami DOBRÝ ANJEL k bežnému účtu.
Vyúčtovanie verejnej zbierky SVS-203-2007/06404 Hrubý (celkový) výnos, suma 142 119,47 Sk (z používania debetných kariet DOBRÝ ANJEL 133 314,20 Sk a z používania kreditných kariet DOBRÝ ANJEL 8 805,27 Sk), ktorý bol zároveň aj čistým výnosom verejnej zbierky, bol zaslaný príjemcom pomoci z humanitárneho Systému DOBRÝ ANJEL do posledného haliera. Na prevádzku n.o. DOBRÝ ANJEL neboli z tejto zbierky použité žiadne peniaze.