Facebook Twitter Instagram YouTube Search Arrow Contract Payment Credit card SMS Other payment

VYÚČTOVANIE VEREJNÝCH ZBIEROK Telekom

VYÚČTOVANIE VEREJNÝCH ZBIEROK T-MOBILE DOBRÝ ANJEL
Verejná zbierka Slovak Telekom DOBRÝ ANJEL pre rok 2012 je povolená MV SR pod číslom SVS-OVVS3-2011/028032 zo dňa 9.11.2011 na účet Systému DOBRÝ ANJEL 219 725 8257/0200 pod VS 3333.
Verejná zbierka T-Mobile DOBRÝ ANJEL pre rok 2011 je povolená MV SR pod číslom SVS-OVVS3-2010/22257 zo dňa 6.12.2010 na účet Systému DOBRÝ ANJEL 219 725 8257/0200 pod VS 3333.
Verejná zbierka T-Mobile DOBRÝ ANJEL pre rok 2010 je povolená MV SR pod číslom SVS-233004-2009/22257 zo dňa 9.12.2009 na účet Systému DOBRÝ ANJEL 219 725 8257/0200 pod VS 3333.
Vyúčtovanie verejnej zbierky SVS-233004-2009/22257 Hrubý (celkový) výnos, suma 118 536,76 €, ktorý bol zároveň aj čistým výnosom verejnej zbierky, bol zaslaný príjemcom pomoci z humanitárneho Systému DOBRÝ ANJEL do posledného centa. Na prevádzku n.o. DOBRÝ ANJEL neboli z tejto zbierky použité žiadne peniaze.
Verejná zbierka T-Mobile DOBRÝ ANJEL pre rok 2009 je povolená MV SR pod číslom SVS-233004-2008/11198 zo dňa 10.12.2008 na účet Systému DOBRÝ ANJEL 219 725 8257/0200 pod VS 333.
Vyúčtovanie verejnej zbierky SVS-233004-2008/11198 Hrubý (celkový) výnos, suma 71 360,46 €, ktorý bol zároveň aj čistým výnosom verejnej zbierky, bol zaslaný príjemcom pomoci z humanitárneho Systému DOBRÝ ANJEL do posledného centa. Na prevádzku n.o. DOBRÝ ANJEL neboli z tejto zbierky použité žiadne peniaze.
Verejná zbierka T-Mobile DOBRÝ ANJEL 100 pre rok 2008 je povolená MV SR pod číslom SVS-233004-2007/13899 zo dňa 12.12.2007, s dodatkom pod číslom SVS-233004-2008/04662 zo dňa 9.4.2008 na účet Systému DOBRÝ ANJEL 219 725 8257/0200 pod VS 3333.
Vyúčtovanie verejnej zbierky SVS-233004-2007/13899 a jej dodatku SVS-233004-2008/04662 Hrubý (celkový) výnos, suma 580 550,- Sk, ktorý bol zároveň aj čistým výnosom verejnej zbierky, bol zaslaný príjemcom pomoci z humanitárneho Systému DOBRÝ ANJEL do posledného haliera. Na prevádzku n.o. DOBRÝ ANJEL neboli z tejto zbierky použité žiadne peniaze.
VYÚČTOVANIE VEREJNÝCH ZBIEROK T-COM DOBRÝ ANJEL
Verejná zbierka T-com DOBRÝ ANJEL pre rok 2011 je povolená MV SR pod číslom SVS-OVVS3-2010/22257 zo dňa 6.12.2010 na účet Systému DOBRÝ ANJEL 219 725 8257/0200 pod VS 3333.
Verejná zbierka T-Mobile DOBRÝ ANJEL pre rok 2010 je povolená MV SR pod číslom SVS-233004-2009/22257 zo dňa 9.12.2009 na účet Systému DOBRÝ ANJEL 219 725 8257/0200 pod VS 3333.
Vyúčtovanie verejnej zbierky SVS-233004-2009/22257 Hrubý (celkový) výnos, suma 118 536,76 €, ktorý bol zároveň aj čistým výnosom verejnej zbierky, bol zaslaný príjemcom pomoci z humanitárneho Systému DOBRÝ ANJEL do posledného centa. Na prevádzku n.o. DOBRÝ ANJEL neboli z tejto zbierky použité žiadne peniaze.