Facebook Twitter Instagram YouTube Search Arrow Contract Payment Credit card SMS Other payment

VYÚČTOVANIE VEREJNÝCH ZBIEROK orange

VYÚČTOVANIE VEREJNÝCH ZBIEROK ORANGE DOBRÝ ANJEL
Verejná zbierka ORANGE DOBRÝ ANJEL pre rok 2012 je povolená MV SR pod číslom SVS-OVVS3-2011/028032 zo dňa 9.11.2011 na účet Systému DOBRÝ ANJEL 219 725 8257/0200 pod VS 101.
Verejná zbierka ORANGE DOBRÝ ANJEL pre rok 2011 je povolená MV SR pod číslom SVS-OVVS3-2010/22257 zo dňa 6.12.2010 na účet Systému DOBRÝ ANJEL 219 725 8257/0200 pod VS 101.
Verejná zbierka ORANGE DOBRÝ ANJEL pre rok 2010 je povolená MV SR pod číslom SVS-233004-2009/22257 zo dňa 9.12.2009 na účet Systému DOBRÝ ANJEL 219 725 8257/0200 pod VS 101.
Vyúčtovanie verejnej zbierky SVS-233004-2009/22257 Hrubý (celkový) výnos, suma 307 801,48 €, ktorý bol zároveň aj čistým výnosom verejnej zbierky, bol zaslaný príjemcom pomoci z humanitárneho Systému DOBRÝ ANJEL do posledného centa. Na prevádzku n.o. DOBRÝ ANJEL neboli z tejto zbierky použité žiadne peniaze.
Verejná zbierka ORANGE DOBRÝ ANJEL pre rok 2009 je povolená MV SR pod číslom SVS-233004-2008/11198 zo dňa 10.12.2008 na účet Systému DOBRÝ ANJEL 219 725 8257/0200 pod VS 101.
Vyúčtovanie verejnej zbierky SVS-233004-2008/11198 Hrubý (celkový) výnos, suma 247 192,94 €, ktorý bol zároveň aj čistým výnosom verejnej zbierky, bol zaslaný príjemcom pomoci z humanitárneho Systému DOBRÝ ANJEL do posledného centa. Na prevádzku n.o. DOBRÝ ANJEL neboli z tejto zbierky použité žiadne peniaze.
Verejná zbierka ORANGE DOBRÝ ANJEL 100 pre rok 2008 je povolená MV SR pod číslom SVS-233004-2007/13899 zo dňa 12.12.2007 na účet Systému DOBRÝ ANJEL 219 725 8257/0200 pod VS 101.
Vyúčtovanie verejnej zbierky SVS-233004-2007/13899 Hrubý (celkový) výnos, suma 6 848 800,- Sk, ktorý bol zároveň aj čistým výnosom verejnej zbierky, bol zaslaný príjemcom pomoci z humanitárneho Systému DOBRÝ ANJEL do posledného haliera. Na prevádzku n.o. DOBRÝ ANJEL neboli z tejto zbierky použité žiadne peniaze.
Verejná zbierka ORANGE DOBRÝ ANJEL 100 pre rok 2007 je povolená MV SR pod číslom SVS-203-2007/03084 zo dňa 14.2.2007 na účet Systému DOBRÝ ANJEL 219 725 8257/0200 pod VS 101.
Vyúčtovanie verejnej zbierky SVS-203-2007/03084 Hrubý (celkový) výnos, suma 2 782 500,- Sk, ktorý bol zároveň aj čistým výnosom verejnej zbierky, bol zaslaný príjemcom pomoci z humanitárneho Systému DOBRÝ ANJEL do posledného haliera. Na prevádzku n.o. DOBRÝ ANJEL neboli z tejto zbierky použité žiadne peniaze.