Facebook Twitter Instagram YouTube Search Arrow Contract Payment Credit card SMS Other payment

Viac o dobrom anjelovi

Čo je systém dobrý anjel

DOBRÝ ANJEL pomáha pravidelnými mesačnými finančnými príspevkami rodinám s deťmi, kde otec, mama alebo dieťa trpí na rakovinu alebo dieťa trpí na inú zákernú chorobu, ako napríklad detskú mozgovú obrnu, cystickú fibrózu, chronické zlyhanie obličiek, svalovú dystrofiu typu Duchenne alebo Downov syndróm a kde táto choroba dostala rodinu do finančnej núdze.

Jedinečnosť Systému DOBRÝ ANJEL tvoria 3 piliere:

1. Pomáha pravidelne každý mesiac
Až desaťtisíce darcov, Dobrých anjelov, môžu relatívne malými mesačnými príspevkami každý mesiac výrazne finančne pomáhať až tisíckam rodín chorých.
2. Príspevky doručuje chorým do posledného centu
Peniaze od Dobrých anjelov, prijímané v jednom mesiaci Systém DOBRÝ ANJEL už v prvý pracovný deň nasledujúceho mesiaca do posledného centu rozdeľuje rovným dielom takmer trom tisícom rodín. Všetky náklady na chod organizácie DOBRÝ ANJEL sú hradené zo súkromných peňazí zakladateľa a partnerov (bližšie v časti Financovanie).
3. Darca vždy presne vie, komu pomáha
Každý Dobrý anjel, má vlastné Anjelské číslo a heslo, ktoré mu umožňujú prístup na jeho Osobný účet. Na ňom si môže kontrolovať, aká je aktuálna výška jeho príspevkov. Vidí tam tiež mená, adresy a príbehy ľudí, ktorým Systém DOBRÝ ANJEL doručuje jeho príspevky.

Právna forma:

DOBRÝ ANJEL je nezisková organizácia so sídlom: Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
založená 20. 06. 2006 Ing. Andrejom Kiskom a Ing. Igorom Brossmannom.
Registrovaná je od 1. augusta 2006. IČO: 37 887 319, DIČ: 2022302315
Registračné číslo: OVVS – 165/2006 – NO.
Prvé príspevky rodinám chorých boli odoslané 2. 10. 2006 na Sviatok anjelov.

ŠTATÚT ORGANIZÁCIE