Facebook Twitter Instagram YouTube Search Arrow Contract Payment Credit card SMS Other payment
Dobrý Anjel

Ďakujeme!

Ďakujeme, že pomáhate.

Môžete si vo svojej banke zriadiť trvalý príkaz na sumu, ktorou chcete mesačne prispievať.

IBAN

SK7602000000002285028355

SWIFT kód (BIC)

SUBASKBX

Variabilný symbol

Vaše anjelské číslo

Frekvencia

Mesačne