Facebook Twitter Instagram YouTube Search Arrow Contract Payment Credit card SMS Other payment

Staňte sa Dobrým anjelom

alebo obnovte svoje prispievanie

Navýšenie prispievania

Ďakujeme, že uvažujete o navýšení 😊 Ak by ste chceli príspevok navýšiť, môžete zadať ešte ďalšiu opakovanú platbu kartou s hodnotou želaného navýšenia.


1. Tešíme sa! Zadajte email, systém spozná už zaregistrovanú emailovú adresu a priradí Vaše anjelské číslo ku kroku 2.


2. Ak viete Vaše anjelské číslo, pokračujte rovno tu:
alebo...

Prihláste sa na Váš Anjelský účet a v záložke Prijaté platby dole si môžete nastavenie platieb zrušiť a následne zadať cez Obnovenie prispievania nový prevodný príkaz.