Facebook Twitter Instagram YouTube Search Arrow Contract Payment Credit card SMS Other payment

sms: o2

Ak ste zákazníkom ľubovoľného paušálu alebo predplatenej karty 02, Dobrým anjelom sa môžete stať veľmi jednoducho.
Stačí poslať SMS s textom ANJEL A na číslo 840 a rodinám chorých môžete pomáhať každý mesiac. 
• Ak máte paušál, od nasledujúceho mesiaca budete prispievať do Systému DOBRÝ ANJEL sumou 3,32 €. O2 o túto sumu každý mesiac navýši Vašu faktúru.
• Ak používate predplatenú kartu, od nasledujúceho mesiaca budete prispievať do Systému DOBRÝ ANJEL sumou 1 €. O2 túto sumu každý mesiac stiahne z Vášho kreditu.
V oboch prípadoch O2 celú sumu bezplatne a do posledného centu odošle na účet Systému DOBRÝ ANJEL.
Pravidelné mesačné prispievanie môžete kedykoľvek ukončiť zaslaním SMS-ky s textom Anjel D na to isté krátke číslo 840.
V prípade predplatenej karty sa prispievanie automaticky ukončí v prípade, že si kredit nenavýšite dlhšie ako 6 mesiacov po sebe.
Najneskôr do jedného mesiaca Vám O2 zašle formou SMS Anjelské osobné číslo spolu s heslom,ktoré Vám následne umožní prístup na Váš Osobný účet Dobrého anjela na www.dobryanjel.sk, na ktorom si môžete kontrolovať komu a kedy sú pravidelné príspevky odosielané každý mesiac do posledného centu.
Služba je platná od 01. 03. 2013
Na darcovské SMS správy sa nevzťahuje DPH.
V prípade otázok a problémov s prihlasovaním či informácií týkajúcich sa vášho Anjelského osobného účtu nás neváhajte kontaktovať.