Facebook Twitter Instagram YouTube Search Arrow Contract Payment Credit card SMS Other payment

O ILUSTRÁTOROVI MIROVI REGITKOVI

Prečo ujo Miro nakreslil Bezvlásku?

gabika
Na Slnečnej ulici v jednom meste býva maliar. Maľuje do knižiek, kreslí karikatúry, dokonca už veľmi veľa rokov kreslí obrázky do časopisu Fifík a aj do iných časopisov. Je veľmi veselý, má rád ľudí a keď mu jedného dňa zavolala bezvlásková spisovateľka, či by nechcel nakresliť obrázky do knižky o Bezvláske, povedal áno, i keď má práce vyše hlavy.

„Vieš,“ vravel bezvláskovej spisovateľke. „Bol som raz v nemocnici kresliť deťom obrázky. A bol tam aj jeden veľmi chorý chlapček, ktorý nemohol prísť za mnou. A tak mi sestričky obliekli sterilné oblečenie a chlapčeka som navštívil iba ja. Nikto iný k nemu nesmel ísť. A obrázok dostal aj on. Lebo vieš, choré deti, aj chorí dospelí si zaslúžia, aby dostali kúsok maliarovho sna len tak, aj ten sen vie rozžiariť tvár, keď je srdiečkom maľovaný. Preto teraz veľmi rád namaľujem všetkým pre radosť a z lásky obrázky Bezvlásky.“