Facebook Twitter Instagram YouTube Search Arrow Contract Payment Credit card SMS Other payment

Iná pomoc a podpora

SPOLUPRÁCA S ORGANIZÁCIAMI

Ďakujeme, že uvažujete ako nám pomôcť. Okrem uvedených možností, keď sa Vaša organizácia môže stať

  • Dobrým anjelom (prispieva organizácia, nie klient)
  • Partnerom Dobrého anjela

privítame akúkoľvek podporu, ktorá zohľadní základné pravidlá nášho fungovania.
Budeme vďační ak

Privítame, ak nám pomôžete získať ďalších Dobrých anjelov z radov Vašich partnerov, zákazníkov alebo zamestnancov.
Samozrejme všetky tieto možnosti sa dajú kombinovať. Budeme vďační, ak budete prispievať a zároveň informovať ľudí o tom, že aj oni sa môžu stať Dobrým anjelom.
Všetky možnosti, jednorázové aktivity, návrhy komunikácie alebo ďalšie nápady, ktoré by zachovávali tri základné princípy fungovania Dobrého anjela si s Vami radi prejdeme. Prosíme, kontaktujte nás.


Prosíme pri vašom uvažovaní zohľadnite Pravidlá spolupráce systému Dobrý anjel s firmami a organizáciami, ktoré sú veľmi dôležité pre zachovanie dôvery našich Dobrých anjelov a verejnosti.

  1. Základnými piliermi fungovania nášho Systému sú transparentnosť a adresnosť. Keďže hotovostné zbierky tieto dva princípy nepodporujú, žiadne verejné zbierky „do pokladničky“ nerealizujeme. Legislatíva zaoberajúca sa týmito zbierkami nám to bez povolenia ani neumožňuje. Preto prosíme, aby ste ich ani vy neorganizovali.
  2. Prosíme vás, aby ste Systém DOBRÝ ANJEL nevyužívali ako nástroj na podporu predaja a nekomunikovali pred zákazníkmi, že kúpou výrobku prispejú aj do nášho systému. Tento spôsob podpory pre vás nebude mať očakávaný marketingový efekt, nie je v súlade s našou stratégiou a vyžaduje si kvôli zabezpečeniu transparentnosti príliš zložitý a prepracovaný systém kontroly a spätnej väzby. Ak by ste sa rozhodli prispievať do nášho pravidelného Systému z prostriedkov získaných predajom vašich výrobkov, alebo služieb, radi vám zriadime osobný účet Dobrého anjela.
  3. Nemôžeme sa, žiaľ, osobne zúčastňovať všetkých tlačových konferencií vašej firmy, preberania symbolických šekov, koncertov, veľtrhov a podobných podujatí. Hoci by sme veľmi radi, z časových dôvodov to nie je možné. Napriek tomu, že sme považovaní za jednu z najväčších charít, máme len štyroch zamestnancov. Prosíme vás preto o pochopenie, ak vaše pozvanie odmietneme, pretože maximum času sa snažíme venovať rozsiahlej agende, nevyhnutnej na zabezpečenie bezproblémovej funkčnosti Systému DOBRÝ ANJEL.

 
Ďakujeme a tešime sa, že spolu urobíme svet ešte lepším.