Facebook Twitter Instagram YouTube Search Arrow Contract Payment Credit card SMS Other payment

Rok 2020 bol o zdolávaní nových a ťažších prekážok

Minulý rok by sme mohli prirovnať k maratónu. Máme už za tie roky niečo natrénované, ale takú náročnú a dlhú „trať“ sme ešte neabsolvovali. Pre rodiny, ktorým pomáha DOBRÝ ANJEL, to bol ultramaratón s prekážkami. Nechceme sa sťažovať, práve naopak. Chceme zdôrazniť, ako rodiny odvážne zvládli situáciu s koronavírusom a museli vyhodnocovať riziko pri každom ich kroku 24 hodín denne.

V priemere 2 890 rodín mesačne získalo finančnú pomoc od našich Dobrých anjelov. Do rodín sme v priebehu roka zaslali 34 676 príspevkov. Priemerná výška príspevku pre jednu rodinu bola 145€ mesačne. Aj z tejto čiastky si mohli nakúpiť hygienické pomôcky, ako je rúško a dezinfekcia, aby chránili tých najzraniteľnejších členov v rodine. Onkologickí pacienti a pacienti s ťažkými chorobami sú v tej najohrozenejšej skupine v prípade nakazenia sa koronavírusom. Bezpečnosť bola pochopiteľne na prvom mieste.

Neľahké situácie pre rodiny

Najkritickejšími prípadmi minulého roka boli rodiny s jediným príjmom, o ktorý vplyvom koronakrízy prišli. Niekedy sme museli doslova hasiť požiare, aby nedošlo k najhoršiemu. Pandémia a jej negatívny vplyv na ekonomiku si nevyberá. O prácu prišli aj mamy a otcovia, ktorí sa sami starajú o jedno alebo viac detí. Ženy samoživiteľky tvoria až 85% tejto skupiny.

Zvládať samotnú liečbu alebo starostlivosť o člena rodiny s rakovinou je náročné hlavne psychicky. Pre mnoho detičiek aj dospelých je ten najlepší „ventil“ ísť do prírody, stretnúť sa s najbližšími. Minulý rok to však nešlo, situácia to nedovolila. Niektorí členovia rodiny sa museli izolovať v domácnosti, pretože vykonávajú prácu mimo domu. Martin, ktorému pomáhajú Dobrí anjeli, žije pri Nitre a chodí na chemoterapiu. Jeho pracujúci syn musí používať vlastný vchod do domu a kúpeľňu, aby chránil svojho otca. Všetci nosia rúška aj v domácnosti. V izolácii musia byť aj detičky kvôli chorobe. Tie, ktoré sa plánovali stretnúť s kamarátmi po dlhej liečbe, zažili sklamanie.

„Tešila som sa, že konečne po roku začnem opäť chodiť von. Koronavírus nás zatvoril doma na ďalšie mesiace.“ Agátka, Námestovo

Naša chuť pomôcť bola silnejšia ako pandémia

Aby sme dokázali zabezpečiť chod neziskovej organizácie, museli sme ísť do rizika. Niekoľkokrát za týždeň sme museli navštíviť poštu, aby boli vybavené všetky žiadosti včas. Infolinka musela tiež bežať, veď je to jeden z hlavných spôsobov kontaktu s rodinami, darcami a lekármi. Nastavili sme si zmeny, aby nás bolo v kancelárii minimum a neohrozovali sme sa.

Boli sme zvyknutí na osobný kontakt a vždy sme sa tešili na stretnutia s rodinami alebo našimi partnermi. Minulý rok sme nemohli zrealizovať tábory ani vianočné pobyty pre rodiny. Časté návštevy u partnerov sme vymenili za videohovory. Museli sme sa prispôsobiť a zvyknúť si, že vidíme vaše tváre iba na obrazovke. Celý čas sme vedeli, že za nami stojíte a nie sme v tom sami.

„Keď máme ťažšie dni alebo prídu zlé správy, dokážeme sa povzbudiť. Minulý rok sme boli spolu minimálne a každý z nás to pocítil. Najviac energie nám ako vždy dodali rodiny a darcovia, ktorí nám volali a písali, aký význam má v tejto dobe naša finančná pomoc.“ Ľudka z tímu DOBRÉHO ANJELA

Rok 2021 bude pre nás výzva

Celková vyzbieraná čiastka v roku 2020 dosiahla výšku 5 033 544,03 €,  za čo vám z celého srdca ďakujeme. Do nášho Systému sme minulý rok prijali 445 nových rodín a 8 007 nových darcov. Priemerná výška finančného príspevku bola 7 €. Mohli by sme povedať, že to bolo historicky prvýkrát, kedy sme prerozdelili nižšiu finančnú pomoc rodinám oproti minulému roku. Rozumieme, že situácia s koronavírusom ovplyvnila aj našich Dobrých anjelov a museli prehodnotiť ich príspevok. Vôbec im to nezazlievame práve naopak, rozumieme tomu a je to pre nás ešte väčšia výzva pre rok 2021. Budeme ďalej hľadať nové spôsoby získavania financií a darcov, ktorí sa spolu s nami nadchnú pre dobrú vec.

„Bol to rok nových skúseností, ktorým sme sa museli prispôsobiť. Ďakujem celému tímu za obetavú prácu a nasadenie. Práve takéto situácie nám ukazujú, aký veľký zmysel má systém darovania finančných prostriedkov DOBRÝ ANJEL. V roku 2020 sme pomáhali rodinám, ktoré sa dostali do patovej až bezvýchodiskovej situácie a potrebovali rýchlu pomoc. Dokázali sme to vďaka vám, Dobrí anjeli a taktiež vďaka lekárom, lekárkam, sociálnym pracovníkom, pracovníčkam a Partnerom, ktorí s nami spolupracujú.“ Ing. Ján Dobák, riaditeľ neziskovej organizácie DOBRÝ ANJEL