Facebook Twitter Instagram YouTube Search Arrow Contract Payment Credit card SMS Other payment

A opäť sa to stalo. 25 ľudí z Dobrého anjela, deti a ich rodičia, mohli zažiť krásne Vianoce na Horskom hoteli Popradské Pleso. Každý rok chatár a jeho tím pripravia celý hotel pre deti z Detských domovov a naše anjelské rodiny. 6 dní v horách, program, štedrá večera, spoločné debaty a oddych. Pani Iveta, ktorá sa sama stará o štyri deti a chorého syna, povedala: „Ešte som nikdy nebola na dovolenke a zrazu takýto zázrak! Ďakujeme!“

Aj my ďakujeme celému tímu hotela a všetkým dobrým ľuďom, ktorí nám pomáhajú pomáhať.

Samko a Vilko si kúpili aj výbavu vďaka anjelskému príspevku a grantu Nadácie VÚB