Facebook Twitter Instagram YouTube Search Arrow Contract Payment Credit card SMS Other payment

Komisia expertov Brand Council, programu Slovak Superbrands udelila našej organizácii cenu „Slovak Superbrands Award 2018“. Zaradili sme sa tak do skupiny elitných značiek, ktoré predstavujú vzor úspešného rozvoja a neustáleho zvyšovania hodnoty značky. Ocenenie Superbrands je potvrdením vysokej úrovne konania dobra na Slovensku.IMG_7856j kvality ale hlavne kvality dobra na Slovensku.