Facebook Twitter Instagram YouTube Search Arrow Contract Payment Credit card SMS Other payment

Mimoriadna pomoc SOS je určená rodinám, ktoré sú evidované v Systéme Dobrý anjel a poberajú pravidelnú finančnú pomoc, ale ocitli sa v náhlej, nečakanej a ešte oveľa zložitejšej situácii. Túto situáciu môže ktokoľvek zmierniť jednorázovou finančnou pomocou.

test


ĎAKUJEME ZA PRÍSPEVKY

Spoločne chceme vyzbierať: 0,00 EUR.

Spoločne sme vyzbierali už: 0,00 EUR.