Facebook Twitter Instagram YouTube Search Arrow Contract Payment Credit card SMS Other payment

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ o CENY: DIEŤA KRESLÍ, RODIČ ROZPRÁVA

Súťaž je organizovaná len pre rodiny zaradené v Systéme DOBRÝ ANJEL
všetky ceny_
 
AKO SA ZAPOJIŤ?

  • KROK 1

Dieťa (pre tínedžerov sú pokyny viď v závere) v rodine, ktorej pomáhame, nakreslí (kľudne aj za pomoci rodiča), čo si mohlo vďaka pomoci Dobrých anjelov dovoliť.
– či už je to hračka, výlet, liečba,  kúpanie, škola, krúžok, jablko,  čokoľvek, čo malo zmysel
– veľkosť obrázka A4, farebne – budeme fotiť a dávať na web
– dieťa môže, ale nemusí napísať na zadnú stranu čo nakreslilo, alebo čokoľvek, ale nie je to  súčasťou hodnotenia

  • KROK 2

– rodič napíše, čo je na obrázku, čo mu dieťa prezradí, a ako to vníma on
– napíše to  na SAMOSTATNÝ PAPIER A4, na výšku na max. 5 riadkov, ručne (budeme tiež fotiť)

  • TERMÍN: do 20. apríla zaslať oboje
  • MOŽNOSTI ZASIELANIA PRÁC:

poštou na adresu DOBRÝ ANJEL, Karpatská 15, 058 01 Poprad
emailom scan na d.bednarova@dobryanjel.sk

  • DOLEŽITÉ :

ku každému listu napíšte meno rodiča, meno dieťaťa , presnú adresu, vek dieťaťa a diagnózu, kvôli ktorej je rodina zaradená do Dobrého anjela

  •  CIEĽ:

potešiť Dobrých anjelov, najzaujímavejšiu a najkrajšiu tvorbu zverejníme ako kampaň a veríme, že sa pridajú aj ďalší anjeli. Zároveň chceme potešiť aj Vás a Vaše deti

  •  VÝBER VÍŤAZOV A CENY:

víťazov vyberú hlasovaním piati zamestnanci DOBRÉHO ANJELA. Do úvahy budeme brať aj emóciu, úprimnosť, myšlienku
1. miesto: tablet Samsung Galaxy
2. miesto: mobil Lenovo 6000
3.-7.  miesto : nový spotrebič do rodiny podľa výberu : odšťavovač, tlačiareň, hriankovač, toaster, navigácia, kulma na vlasy. (budeme sa telefonicky pýtať)
(môžeme ponúknuť aj kvalitný telefón smartfón, ale krátky čas používaný)
1. -20. miesto kniha NEVZDAŤ SA, ktorú vydal DOBRÝ ANJEL resp. kniha o BEZVLÁSKE ak je autorom obrázku menšie dieťa
Spotrebiče venoval NAY ELEKTRODOM

  • PRE TÍNEDŽEROV, ktorí poberajú pomoc, alebo sú študujúcimi deťmi chorých rodičov

vo veku 15.-20. rokov – ak nechcete kresliť, stačí na danú tému napísať, niečo vytvoriť, zaujať, krátko, vhodne na odfotenie a zverejnie. Autorovi najkrajšej práce darujeme špičkový tablet PRESTIGIO MULTIPAD. Rodič sa však musí zapojiť s krokom 2. tiež.
V prípade otázok kontaktujte našu Dominiku d.bednarova@dobryanjel.sk
ceny