Facebook Twitter Instagram YouTube Search Arrow Contract Payment Credit card SMS Other payment

Anjel Wüstenrot poisťovňa a 50 000 EUR

Wüstenrot poisťovňa, a.s., je už tretí rok darcom Dobrého anjela. Jej pomoc vo forme každo-mesačných príspevkov zo životného poistenia nedávno presiahla 50 000 eur.
Členovia predstavenstvaWüstenrot poisťovne odovzdali Ing. Ľudmile Kolesárovej, marketingovej manažérke neziskovej organizácie Dobrý anjel, symbolický šek na 50 000 €. Túto výšku dosiahla pred časom každomesačná finančná pomoc poisťovne.
„Onkologické ochorenie vo väčšine prípadov prináša aj zmenu života celej rodiny. Znamená i psychickú zaťaž pre pacienta a vyvoláva mnohé problémy, s ktorými rodina žije. Menia sa priority, zmysel života a rodina sa musí vyrovnať s finančnými problémami, ktoré často ohrozujú jej existenciu. Som veľmi rád, že takouto formou dokážeme aspoň čiastočne pomôcť postihnutým rodinám a naším klientom zároveň sprostredkujeme anjelský pocit dobrého skutku a pomoci. Verím, že spolupráca bude pokračovať ešte dlhé roky,“ hovorí Ing. Jozef Adamkov, predseda predstavenstva Wüstenrot poisťovne a Wüstenrot stavebnej sporiteľne.
Sú to už takmer tri roky, keď Wüstenrot nadviazal spoluprácu s Dobrým anjelom a prvý krát poslal Dobrému anjelovi príspevok percentuálne stanovený z predpísaného životného poistného za daný kalendárny mesiac. Klienti tak poistným zabezpečením svojho života prispievajú aj ku skvalitneniu života iných. Ich mesačné poistné sa tým nijako nezvyšuje, celý príspevok hradí Wüstenrot poisťovňa z vlastných zdrojov. Celková suma príspevkov dosiahla už 55 145 €, ktoré pomohli viac ako 400 rodinám.
„Popri životnom poistení – preventívnej poistnej ochrane je to ďalší, veľmi ľudský a zároveň transparentný spôsob ako podporiť človeka, ktorého zrádza to najcennejšie – vlastné zdravie,“ dodáva Ing. Jozef Adamkov na margo spolupráce s neziskovou organizáciou Dobrý anjel.
wustenrot50000