Facebook Twitter Instagram YouTube Search Arrow Contract Payment Credit card SMS Other payment

TU PRACUJÚ DOBRÍ ANJELI

AJ U VÁS PRACUJÚ DOBRÍ ANJELI? PRIDAJTE SA K NÁM.

Kto sú Dobrí anjeli?

Darcovia, ktorí sa rozhodli pravidelne pomáhať rodinám s deťmi, kde otec, mama alebo niektoré z detí trpí na rakovinu alebo dieťa trpí na inú zákernú chorobu a kde táto choroba dostala rodinu do finančnej núdze.

Prečo práve nezisková organizácia Dobrý Anjel?

  1. Pomáha pravidelne každý mesiac – desaťtisíce darcov aj malými príspevkami každý mesiac výrazne pomáhajú trom tisícom rodín
  2. Príspevky doručuje chorým do posledného centu –  všetky náklady na chod organizácie sú hradené z iných zdrojov.
  3. Darca vždy presne vie, komu pomáha – každý Dobrý anjel má vlastné Anjelské číslo  a heslo a môže si skontrolovať, komu pomohol.

SPOJME DOBRÝCH ANJELOV

V niektorých firmách sa k našej veľkej radosti spontánne začali ich zamestnanci stávať Dobrými anjelmi. A tak vzniká klub „Tu pracujú Dobrí anjeli.“ Radi Vás v ňom privítame. Je to jednoduché.

Aké sú pravidlá?

Stačí, aby v tej istej spoločnosti boli minimálne dvaja Dobrí anjeli. Aby sme vedeli, že to tak naozaj je, prosíme Vás, aby ste vyplnili Dobroprehlásenie o počte Dobrých anjelov. Prehlásenie môže vyplniť ktokoľvek z Vašej spoločnosti, stačí ho len dať potvrdiť pečiatkou.

Vo výnimočných prípadoch si vyhradzujeme právo firmu do projektu neprijať ( ak napr.porušuje etické normy.)

Čo tým získate?

Spoločný dobrý pocit z podpory rodín s deťmi, ktoré postihlo vážne ochorenie. Získate od nás logo „Tu pracujú Dobrí anjeli“, ktoré budete môcť používať napríklad na webových stránkach alebo v priestoroch Vašej spoločnosti. Zašleme vám aj nálepky. Logo Vašej spoločnosti si na oplátku umiestnime na náš web.

INFORMAČNÝ LETÁK pre zamestnancov na stiahnutie

TU PRACUJÚ DOBRÍ ANJELI