Facebook Twitter Instagram YouTube Search Arrow Contract Payment Credit card SMS Other payment

TU PRACUJÚ DOBRÍ ANJELI

AJ U VÁS PRACUJÚ DOBRÍ ANJELI? PRIDAJTE SA K NÁM.

Kto sú Dobrí anjeli?

Darcovia, ktorí sa rozhodli pravidelne pomáhať rodinám s deťmi, kde otec, mama alebo niektoré z detí trpí na rakovinu alebo dieťa trpí na inú zákernú chorobu a kde táto choroba dostala rodinu do finančnej núdze.

Prečo práve nezisková organizácia Dobrý Anjel?

  1. Pomáha pravidelne každý mesiac – desaťtisíce darcov aj malými príspevkami každý mesiac výrazne pomáhajú trom tisícom rodín
  2. Príspevky doručuje chorým do posledného centu –  všetky náklady na chod organizácie sú hradené z iných zdrojov.
  3. Darca vždy presne vie, komu pomáha – každý Dobrý anjel má vlastné Anjelské číslo  a heslo a môže si skontrolovať, komu pomohol.

SPOJME DOBRÝCH ANJELOV

V niektorých firmách sa k našej veľkej radosti spontánne začali ich zamestnanci stávať Dobrými anjelmi. Ku vzniku samostatných projektov Tu pracujú Dobrí anjeli tak zostáva iba krôčik.


Radi by sme Vám pomohli, aby aj vo Vašom zamestnaní bolo veľa Dobrých anjelov. Je to jednoduché.

Aké sú pravidlá?

Stačí, aby v tej istej spoločnosti alebo škole boli minimálne dvaja Dobrí anjeli. Aby sme vedeli, že to tak naozaj je, prosíme Vás, aby ste vyplnili prehlásenie o počte Dobrých anjelov. Prehlásenie môže vyplniť ktokoľvek z Vašej spoločnosti alebo školy, stačí ho len dať potvrdiť pečiatkou.

Čo tým získate?

Spoločný dobrý pocit z podpory rodín s deťmi, ktoré postihlo vážne ochorenie. Získate od nás logo „Tu pracujú Dobrí anjeli“, ktoré budete môcť používať napríklad na webových stránkach alebo v priestoroch Vašej spoločnosti. Logo Vašej spoločnosti si na oplátku umiestnime na našu webovú stránku.

PREHLÁSENIE na stiahnutie

INFORMAČNÝ LETÁK pre zamestnancov na stiahnutie