Facebook Twitter Instagram YouTube Search Arrow Contract Payment Credit card SMS Other payment

Pravidlá pre prideľovanie Mimoriadnej pomoci SOS

Komu je Mimoriadna pomoc SOS určená

Mimoriadna pomoc  SOS je určená rodinám, ktoré sú evidované v Systéme Dobrý anjel a poberajú pravidelnú finančnú pomoc, ale ocitli sa v náhlej, nečakanej a veľmi zložitej situácii.  Túto situáciu môžu darcovia zmierniť jednorázovou finančnou pomocou. Ide o veľmi tragické prípady resp. o život ohrozujúce skutočnosti.

SOS je zriadená za presným účelom na konkrétnu sumu a konkrétny čas. Koniec SOS nastáva pri dosiahnutí stanovenej cieľovej sumy, alebo dátumu ukončenia výzvy, podľa toho, čo nastane skôr.

Celá vyzbieraná suma je zaslaná rodine príjemcu spolu s ostatnými príspevkami prvý pracovný deň nasledujúceho mesiaca, alebo ak je dohodnuté kvôli akútnosti prípadu inak, tak aj skôr.

Anjelský účet DOBRÝ ANJEL SOS

Za účelom každej pomoci SOS je vždy zaregistrovaný nový Dobrý anjel SOS. Jeho anjelské číslo je použité ako variabilný symbol pre prijímanie platieb od darcov k tomuto volaniu SOS. Následne je tomuto anjelskému účtu priradený pre SOS vybraný príjemca pomoci pre jednorázové zaslanie prostriedkov.

Následne tento Dobrý anjel SOS prejde do režimu SPIACI.

Anjelský účet bude od začiatku evidovaný ako firemný anjelský účet.

Informácie pre darcu

Pri registrácii pre mimoriadnu pomoc SOS uvedie darca kontaktnú emailovú adresu. Týmto dáva súhlas organizácii Dobrý anjel pre zaslanie prihlasovacích  údajov do anjelského účtu Dobrého anjela SOS, kde uvidí všetky došlé platby a po zaslaní prostriedkov rodine aj informácie o príjemcovi pomoci.

Prispievať na SOS môže ktokoľvek, aj neregistrovaní darcovia.

V prípade registrovaných darcov, Dobrých anjelov,  je mimoriadna pomoc SOS pomocou navyše a nebude im môcť byť pripisovaná na ich anjelský účet. Bude vždy pripisovaná a evidovaná na účte Dobrý anjel SOS.

Realizácia platby

Zaslanie daru bude v prvej fáze možné zaslať len platobnou kartou kvôli presnej evidencii prichádzajúcich platieb v reálnom čase. Postupne budeme systém zdokonaľovať, aby sme čo najviac dokázali pomáhať.

Rodín, ktorým pomáhame a ktoré sa ocitli v ťažkej situácii je tritisíc. Naďalej je našou hlavnou prioritou pomáhať pravidelne každý mesiac všetkým z nich a preto najviac zo všetkého vítame, ak sa ľudia stávajú pravidelnými darcami a prispievajú do Systému mesačne ľubovoľnou čiastkou. Spoločne dokážeme dlhodobo obrovsky pomáhať.