Facebook Twitter Instagram YouTube Search Arrow Contract Payment Credit card SMS Other payment

Pomoc Pierko

Pomoc Pierko je určená rodinám z Dobrého anjela počas aktívnej liečby. Toto prvotné obdobie považujú odborníci za najnáročnejšie aj z finančného hľadiska. Jeden rodič príde o príjem, náklady stúpajú. Túto situáciu môže ktokoľvek z blízkych ale aj neznámych ľudí zmierniť konkrétnej rodine pravidelným príspevkom zadaním opakovanej platby kartou. Spojme pierka do krídel. Ako funguje Pomoc Pierko

Aktívne výzvy:

Uzavreté výzvy: